lten +370 615 64 268 I - IV 9:00 - 19:00; V 9:00 - 17:00 Latako g. 1 - 17, Vilnius

Privatumo politika

Bendra informacija

UAB „Odontėja“ gerbia savo lankytojų ir pirkėjų privatumą, todėl garantuoja, kad internetinėje svetainėje www.odontėja.lt Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Tačiau, prieš registruodamiesi, perskaitykite šią UAB „Odontėja“ privatumo politiką, kad vėliau nekiltų nesusipratimų.

UAB „Odontėja“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šios privatumo politikos nuostatas, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklapiu turite iš naujo jas perskaityti. Naudotis mūsų elektroninės registracijos forma ir būdu gali:

 • visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
 • nepilnamečiai iki šešiolikos metų amžiaus – tik tėvų, įtėvių, globėjų arba rūpintojų registravimu;
 • nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus – tik turėdami tėvų, įtėvių, globėjų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai LR teisės aktų nustatyta tvarka jie pripažinti kaip visiškai veiksnūs (pilnamečiai);
 • juridiniai asmenys;
 • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Renkama informacija ir BDAR

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris
sustiprino ir suvienodino asmens duomenų apsaugą visoje Europos Sąjungoje. Kad galėtume suteikti Jums galimybę naudotis UAB „Odontėja“ paslaugomis, reikalinga rinkti ir kaupti Jūsų asmens duomenis, kurie bus naudojami registracijai, gydymo būdams bei priemonėms išrašyti bei pritaikyti, išrašant PVM sąskaitą faktūrą, siunčiant Jus pas trečiuosius asmenis dėl papildomų paslaugų gavimo, todėl, vadovaujantis BDAR reikalavimais, šiam tikslui reikalingas Jūsų sutikimas, kurį kviečiame išreikšti, žemiau.

Jūsų asmens duomenų valdytojas bus UAB „Odontėja“, įmonės kodas 302557549 adresas Latako g.1-17, Vilnius, tel. +370 615 64 268, el. p. info@odonteja.lt; info1@odonteja.lt. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik vykdant Jūsų registracijos, kontakto su Jumis palaikymo ir autentifikavimo, suteiktų paslaugų ir jų tęstinumo apskaita, bendradarbiavimo su Jumis atnaujinimo ir tęsimo tikslais. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR, LR asmens duomenų apsaugos įstatymas, šis Jūsų sutikimas ir kiti LR teisės aktai. Jūsų pateikti asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai Jums reikės mūsų išrašyto dokumento apie Jūsų sveikatos srities, susijusios su mūsų teikiamomis paslaugomis, būklę ar duomenų apie mūsų suteiktas Jums paslaugas, jų pasekmes.
Jūsų asmens duomenys finansiniuose apskaitos dokumentuose bus saugojami 10 metų, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas Pateikus savo asmens duomenis, Jūs turite teisę:

 • prašyti, kad UAB „Odontėja“ leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
 • nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
 • teisę į šių duomenų perkeliamumą;
 • bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Jūsų asmens duomenų pateikimas gali būti teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas, ar reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint sudaryti sutartį ir Jūs privalote pateikti kai kuriuos asmens duomenis, reikalingus sutarčiai sudaryti/įvykdyti užsakymą. Jums nepateikus savo asmens duomenų ar nesutikus jų rinkti, kaupti ir tvarkyti, jokių pasekmių Jums nekils, tačiau negalėsime įvykdyti Jūsų užsakymo, suteikti paslaugų ir jų tinkamai įforminti.
Jūsų pateiktų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais nenaudosime.
Jūs bet kuriuo metu galėsite atšaukti savo sutikimą, atsiųsdami laišką el. paštu info@odontėja.lt  ir/arba tokiomis pačiomis priemonėmis, kaip ir išreiškėte sutikimą.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagal LR įstatymus bei teisės aktus mes privalome Jus identifikuoti ir suteikti paslaugas tik pagal tikslius Jūsų asmens duomenis.
Duomenys registracijai bei suteiktų paslaugų apmokėjimui

Jums registruojantis mūsų interneto svetainėje www.odonteja.lt, tinkamam Jūsų identifikavimui bei užsakymo priėmimui, turi būti nurodomi asmens duomenys:

 • vardas;
 • el. paštas;
 • telefono numeris;
 • tema;
 • žinutė, kurią norite perduoti užsiregistruojant pas mus.

Jums apmokant už suteiktas paslaugas, tinkamam, pagal LR teisės aktus nustatytus reikalavimus išrašomam apmokėjimą patvirtinančiam dokumentui, turi būti nurodomi pinigų gavimui ir PVM sąskaitos faktūros išrašymui būtini asmeniniai duomenys:

 • mokėtojo ir paslaugų gavėjo vardas, pavardė;
 • adresas;
 • mokėtojo ir paslaugų gavėjo telefono numeris;
 • el. paštas;
 • kiti būtini duomenys.

UAB „‘Odontėja“ patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik Jus dominančių paslaugų užsakymo, suteikimo bei apmokėjimo už jas tikslais. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Jūsų asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
UAB „Odontėja“ galiojančios asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės yra viešai skelbiamos UAB „Odontėja“ patalpose ir su jomis patariame susipažinti Jums prieš pateikiant savo kitus, nei registracijai, asmens duomenis. Jūs galite nesutikti su šiomis taisyklėmis, bet mes negalėsime suteikti Jums paslaugų bei jų tinkamai apskaityti.

Privatumo politikos pakeitimai

UAB „‘Odontėja“ turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu.
Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.
Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@odontėja.lt, info1@odontėja.lt.

Komentarai

Kai lankytojai rašo komentarus tinklalapyje, mes renkame duomenis, matomus komentaro paskelbimo formoje, o taip pat lankytojo IP adresą bei naršyklės vartotojo įrašą, kad apsisaugotume nuo brukalų.

Iš Jūsų el.pašto adreso gali būti sugeneruotas anonimizuotas duomenų įrašas (angl. hash) ir pateiktas Gravatar paslaugos teikėjui, norint patikrinti, ar Jūs naudojatės šia paslauga. Gravatar privatumo politika pateikiama čia: https://automattic.com/privacy/. Patvirtinus Jūsų komentarą, Jūsų profilio nuotrauka yra matoma viešai šalia Jūsų komentaro.

Kai Jūs rašote komentarą šiame tinklalapyje, Jūs galite pasirinkti, ar norite, kad Jūsų vardas, el.paštas ir tinklalapis būtų išsaugotas slapukuose. Taip daroma Jūsų patogumui, kad Jums nereikėtų šių duomenų suvedinėti iš naujo, kiekvieną kartą kai komentuojate. Šie slapukai saugomi vienerius metus.
Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis

Jei parašote komentarą, jo tekstas ir metaduomenys yra saugomi neribotą laiką. Taip daroma todėl, kad galėtume atpažinti ir patvirtinti ateities komentarus automatiškai, vietoje administratoriaus patvirtinimo.
Kur mes siunčiame Jūsų duomenis

Lankytojų komentarai gali būti tikrinami naudojant automatinę brukalų paieškos paslaugą.

 

Pin It on Pinterest